Friday, March 27, 2009

CARA BERURUSAN MEMJUAL TERUS DAN MENJUAL SURAT PAJAK KE EMASDENGKIL
JUALAN TERUS Kami membeli jenis-jenis emas :Emas patah / rosak Emas Lama / Paun Emas Lusuh Suasa Prosedur transaksi jualan terus: 1. Barang emas diuji 2. Emas diasingkan mengikut mutu peratusan ketulinannya 3. Emas ditimbang dengan timbangan yang telus 4. Emas dinilaikan mengikut kadar emas terpakai setelah ditolak keuntungan syarikat tanpa riba 5. Rundingan harga secara tawar-menawar dijalankan sehingga persetujuan termeterai. 6. Butir-butir diri pelanggan dicatatkan 7. Bayaran dijelaskan secara tunai. 8. Akad jual beli dilakukan. 9. Salinan resit diserahkan. Surat Pajak Gadai Konvensional Prosedur menjual surat pajak gadai konvensional:1. Pelanggan perlu membawa dokumen pengenalan diri 1 salinan I/C dan 1 salinan surat pajak. 2. Hanya penama surat pajak yang tertera sahaja yang dibenarkan berurusan. 3. Pihak ketiga tidak akan diberi keizinan untuk berurus niaga. 4. Sebelum modal urusniaga diserahkan butir-butir penjual akan dicatatkan. 5. Surat akuterima kewangan perlu ditanda-tangani. 6. Selepas emas dikeluarkan dari pajak gadai· 7. Barang emas diuji 8. Emas diasingkan mengikut mutu peratusan ketulinannya 9. Emas ditimbang dengan timbangan yang telus dan teliti 10. Emas dinilaikan mengikut kadar emas terpakai setelah ditolak keuntungan syarikat tanpa riba. 11. Rundingan harga secara tawar-menawar dijalankan sehingga persetujuan termeterai. 12. Butir-butir diri pelanggan dicatatkan pada resit. 13. Bayaran dijelaskan secara tunai. 14. Akad jual beli dilakukan 15. Salinan resit diserahkan.

No comments:

Post a Comment